Sinds 25 mei 2017 is de vereniging verplicht te voldoen aan de nieuwe privacy wet. TC Waalwijk juicht het alleen maar toe dat jouw persoonlijke gegevens veilig zijn.

Ondanks dat het bestuur er alles aan doet kan er wel iets mis gaan. Laat het ons dán vooral meteen weten. Wij zullen vervolgens direct actie ondernemen.

Voor het publiceren van beeldmateriaal, foto’s en video’s hebben we van jou toestemming nodig. Zo geef je aan wat wel en niet van jou op social media, zoals Facebook, Twitter, Instagram, etc., openbaar of op de beveiligde TC-Waalwijk omgeving geplaatst mag worden. Ook kan het zijn dat we foto’s voor TC-Waalwijk nieuwberichten gebruiken. Dat zijn altijd ondersteunende sfeerfoto’s. Zo geven we TC-Waalwijks mooie publiciteit.

AVG-Info:

 • AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De TC-Waalwijk site is veilig: https://www.tc-waalwijk.nl
 • De persoonsgegevens opgegeven via het aanmeldingsformulier lidmaatschap worden veilig opgeslagen
 • De opgeslagen persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met de leden, voor het kunnen realiseren van de automatische incasso. Indien noodzakelijk met de Nederlandse Toer Fiets Unie, de NTFU, beperkt gedeeld.
 • De persoonsgegevens worden, buiten de NTFU nooit met andere partijen gedeeld
 • Het bestuur heeft vastgelegd wie en hoe zij de data beheert in een verwerkingsregister
 • Degenen aan wie de data zijn toevertrouwd, hebben geregeld, dat zij de persoonsgegevens goed hebben afgeschermd
 • Bij een hack zal direct de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd worden.
 • Het AVG-beleid van TC-Waalwijk is altijd op te vragen bij het bestuur.
 • Na opzegging van het lidmaatschap zal de vereniging tot maximaal twee jaar de persoonsgegevens bewaren.
 • Het bestuur zal bij opzegging van het lidmaatschap vragen welke contactgegevens bewaard mogen worden om bij bijzondere TC-Waalwijkactiviteiten het oud-lid hiervan op de hoogte te houden.
 • Leden dienen aan te geven of beeldmateriaal waarop zij staan al dan niet op social media geplaatst mogen worden.
 • Leden kunnen toezeggingen tussentijds wijzigen.

Het bestuur van TC Waalwijk 20 mei 2018